استنلی که بود و با دنیای کمیک چه کرد؟

🔸 انسان در طول تاریخ فطرتاً نیازمند تحسین و تمجید مفهومی خیالی است. در عصر باستان، اسطوره‌ها از این جهت خلق شدند تا پدیده‌های طبیعی …

استنلی که بود و با دنیای کمیک چه کرد؟ ادامه نوشته