استنلی که بود و با دنیای کمیک چه کرد؟

🔸 انسان در طول تاریخ فطرتاً نیازمند تحسین و تمجید مفهومی خیالی است. در عصر باستان، اسطوره‌ها از این جهت خلق شدند تا پدیده‌های طبیعی را برای مردم توجیه و آنها را باورپذیر‌تر کنند. با گذشت زمان پدیده‌های طبیعی از طریق علوم مختلف تجربی و نظری برای مردم قابل فهم شد. به همین دلیل اسطوره‌های […]

استنلی که بود و با دنیای کمیک چه کرد؟ Read More »