قصه و ژورنالیسم

قصه و ژورنالیسم عرفان حاجی پروانه دانشجوی خبرنگاری روز و ساعت برگزاری : دوشنبه: 13:30-14:45   زندگی آدمی چنان آکنده از داستان و قصه است …

قصه و ژورنالیسم ادامه نوشته