هنرمند نیستم ولی مالکیت را دوست دارم!

تصویر پایینی اثری بی‌عنوان از #سهراب_سپهری و تصویر بالایی تابلوی «تعالی» از استاد #فرشچیان است. چند شب پیش در پنجمین #حراج_بزرگ_تهران اثر بی‌نام سهراب سپهری …

هنرمند نیستم ولی مالکیت را دوست دارم! ادامه نوشته