به درد ریاضی نمی خورد! برود انسانی

کار جالب دانش‌آموزان شرف‌الدین در معرفی علوم انسانی! دانش‌آموزان مدرسه تخصصی علوم انسانی شرف‌الدین با دانش‌آموزان رشته های مختلف مصاحبه هایی کرده اند و با …

به درد ریاضی نمی خورد! برود انسانی ادامه نوشته