پوستر عصر اول

عصر اول

عصر علوم انسانی شماره 1 موضوع: “وضعیت علوم انسانی در ایران و نسبت آن با جامعه” با حضور دکتر صادق زیباکلام 18 آبان 1395 صوت کامل جلسه فیلم کامل جلسه

عصر اول Read More »