مدرسۀ تابستانی علوم انسانی

کلاس های تابستانه علوم انسانی در تابستان 1400 ویژۀ عموم علاقه‌مندان به علوم انسانی برگزار می شود. عناوین کلاس ها عبارتند از : فهم فیلم …

مدرسۀ تابستانی علوم انسانی ادامه نوشته