سلام بمبئی،استهزای مفهوم سینمای مشترک!

پس از دو هفته اکران عمومی فیلم سلام بمبئی، این فیلم نزدیک به هفت میلیارد تومان فروش داشته است. از لحاظ میزان فروش گیت‌های سینما …

سلام بمبئی،استهزای مفهوم سینمای مشترک! ادامه نوشته