کدام نخبه؟ کدام مغز؟

🔸پارسال در دیدار نخبگان با رهبر انقلاب یكی از مسئولین موقع سخنرانی از یكی از نخبگان نقل می‌كرد كه آمده به او گفته است كه …

کدام نخبه؟ کدام مغز؟ ادامه نوشته