خلاقیت فوتبالی در زمین والیبال!

#غزل در لغت‌نامه دهخدا، «سخن عاشقانه گفتن با زنان» و «عشقبازی نمودن» معنا شده‌است. صدها سال است، شاعران زیادی غزل گفته‌اند و حتی در مکالمه عارفانه با خدا نیز، از الفاظی استفاده کرده‌اند که در سخن گفتن عاشقانه با زنان استفاده می‌شود. اما در دوره‌هایی از تاریخ که فضایی انقلابی بر جامعه حاکم بوده و […]

خلاقیت فوتبالی در زمین والیبال! Read More »