خلاقیت فوتبالی در زمین والیبال!

#غزل در لغت‌نامه دهخدا، «سخن عاشقانه گفتن با زنان» و «عشقبازی نمودن» معنا شده‌است. صدها سال است، شاعران زیادی غزل گفته‌اند و حتی در مکالمه …

خلاقیت فوتبالی در زمین والیبال! ادامه نوشته