عدالت آموزشی

لطفا قبل از ورود به دانشگاه، بلیط تهیه کنید

🔸 اواسط تابستان ۹۳ بود. کمی خوش‌حال از اینکه وارد دبیرستان شده‌ام! آن‌هم نه یک دبیرستان عادی! دبیرستانی که مدعی پرافتخارترین دبیرستان آسیا بود. دبیرستانی که در سر درش نوشته بود: «تو با همه فرق داری!» اواخر تابستان پدرم برای تکمیل مراحل ثبت نام به مدرسه رفت. یادم است وقتی برگشت فقط یک بخش از […]

لطفا قبل از ورود به دانشگاه، بلیط تهیه کنید Read More »

کدام نخبه؟ کدام مغز؟

🔸پارسال در دیدار نخبگان با رهبر انقلاب یكی از مسئولین موقع سخنرانی از یكی از نخبگان نقل می‌كرد كه آمده به او گفته است كه ما مثل الكلیم، اگر نگه‌مان ندارید می‌پریم! 🔸همان موقع در همان جلسه با خودم فكر می‌كردم كه یک نفر كه در یک رقابت برنده شده است، با آن همه تسهيلاتى

کدام نخبه؟ کدام مغز؟ Read More »

پیمایش به بالا