سوریه و این‌بار جنگ بر سر آب

۲۳ دسامبر (۳دی) بود که دولت سوریه اعلام کرد گرو‌ه‌های معارض آب شهر دمشق را که از نواحی غربی آن سرچشمه می‌گیرد قطع کردند. این …

سوریه و این‌بار جنگ بر سر آب ادامه نوشته