سال تحصیلی 1401

فلسفه علم

فلسفه علم هاتف خوردبینفارغ التحصیل فلسفه روز و ساعت برگزاری : شنبه: 15:00– 16:15   در عصر جدید به علم ارج بسیار گذاشته می‌شود. نسبت …

فلسفه علم ادامه نوشته

خوددرگیری

خوددرگیری محمدعلی اصغریدانشجوی روانشناسی روز و ساعت برگزاری : چهارشنبه: 15:00 – 16:۱5   برای تعریف روان‌شناسی از عبارت “شناخت ذهن و کارکردهای آن” استفاده …

خوددرگیری ادامه نوشته

پیمایش به بالا
اسکرول به بالا