مراسم افطاری (بهار 1401)

تقارن بهار جام و جهان فرصتی است کم نظیر که باید آن را مغتنم شمرد… رمضان کریم و سفره افطار بهانه خوبی است برای تجدید …

مراسم افطاری (بهار 1401) ادامه نوشته