روان شناسی

خوددرگیری

خوددرگیری محمدعلی اصغریدانشجوی روانشناسی روز و ساعت برگزاری : چهارشنبه: 15:00 – 16:۱5   برای تعریف روان‌شناسی از عبارت “شناخت ذهن و کارکردهای آن” استفاده …

خوددرگیری ادامه نوشته

پیمایش به بالا
اسکرول به بالا