رسانه در خدمت مردم يا سرمايه…؟

🔹رسانه به پول نیاز دارد. پول در اختیار سرمایه‌دار است. رسانه از سرمایه‌دار پول می‌گیرد تا تأمین شود؛ و آنچه را كه او بخواهد می‌نویسد؛ …

رسانه در خدمت مردم يا سرمايه…؟ ادامه نوشته