دین

شرح یک سوء‌تفاهم تاریخی

در نقد «تعارض میهن‌پرستی و دین‌داری»🔸 مفهوم ملیت (nation) مفهومی مدرن و از نتایج سکولاریسم در دنیای غرب است. ساختار و شالوده‌ی این ملت‌ها بر گروه‌های قومی هم‌زبان بود. در واقع حاکمیت هویت ملی در غرب در مقابل حاکمیت هویت دینی (کلیسا) طرح شد. این ملل اکثرا بر اساس مرزبندی‌های قراردادی و منقطع از هویت […]

شرح یک سوء‌تفاهم تاریخی Read More »

جدال وطن‌پرستی و خداپرستی، جدال شرک و توحید

گذری بر اندیشه محمدتقی مصباح یزدی پیرامون رابطه وطن و دین🔸 وطن چه است و حقیقتا ارزشش به چیست؟ آیا خود ذاتا ارزشمند است یا نه ارزشش وابسته به یک غیری است. یعنی به تعبیر فلسفی‌تر ارزشش ذاتی است یا عرضی؟ حل این مساله کمک بسیار بزرگی در تحلیل رابطه “ملیت” و “دیانت” می‌کند. دو

جدال وطن‌پرستی و خداپرستی، جدال شرک و توحید Read More »

پیمایش به بالا