فهم فیلم

فهم فیلم سامان سیفی دانشجوی علوم اجتماعی روز و ساعت برگزاری : شنبه: 10-11:15   ثبت نام آثار هنری بزرگ مثل بمب‌هایی هستند که ترکش‌هایشان …

فهم فیلم ادامه نوشته