آگاهی از حقیقت درد دارد…

⭕️ چند روز پیش، در كلاس «تاریخ فلسفه‌ی غرب»، استاد در حال تدريس تفكرات افلاطون گفت: «انسان‌ها درون يك غار هستند و حقيقت بيرون از غار است و انسان‌های درون غار چیزی كه به عنوان حقيقت می‌بينند و فهم می‌كنند تنها سايه‌ای از حقيقت است؛ افرادی كه از غار خارج می‌شوند آزرده می‌شوند چرا که […]

آگاهی از حقیقت درد دارد… Read More »