حربه‌های بیعت‌شکن عبیدالله‌بن‌زیاد

♦️ آن‌چه از رویدادهای تاریخی دریافت می‌کنیم بعد از سرازیر شدن نامه‌های کوفیان(معروف به نهضت نامه‌نویسان) حضرت حسین(ع)‌، مسلم بن‌عقیل را فرمود تا به سوی کوفه رود و به عنوان نائب خود از اهل کوفیان بیعت بستاند. بعد از رسیدن حضرت مسلم به کوفه و گذشت مدت زمانی، مسلم توانست از هجده هزار نفر(در بعضی […]

حربه‌های بیعت‌شکن عبیدالله‌بن‌زیاد Read More »