حربه‌های بیعت‌شکن عبیدالله‌بن‌زیاد

♦️ آن‌چه از رویدادهای تاریخی دریافت می‌کنیم بعد از سرازیر شدن نامه‌های کوفیان(معروف به نهضت نامه‌نویسان) حضرت حسین(ع)‌، مسلم بن‌عقیل را فرمود تا به سوی …

حربه‌های بیعت‌شکن عبیدالله‌بن‌زیاد ادامه نوشته