پوستر عصر چهارم

عصر چهارم

عصر علوم انسانی شماره 4 موضوع: “علوم انسانی و انقلاب اسلامی”(علوم انسانی و مسائل جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی)با حضور دکتر سعید زیباکلام2 اسفند 1395 صوت کامل جلسه فیلم کامل جلسه “مرد خلاف‌ ‌جریان در شرف الدین” انقلاب را می‌توان یکی از اساسی‌ترین مسائل دکتر سعید زیباکلام دانست. ایشان پس از اتمام‌ دوره‌ی کارشناسیِ […]

عصر چهارم Read More »