انتخاب رشته‌ای در کار نیست

معمولا وقتی امتحانات خرداد تمام میشود در سال اول دبیرستان یا نهم نوبت به مهم ترین انتخاب 12سال تحصیل میرسد یعنی انتخاب رشته . در …

انتخاب رشته‌ای در کار نیست ادامه نوشته