اقوام

تدریس زبان مادری، تهدید یا فرصت؟ (قسمت دوم)

چندی پیش انتشار کتابی به نام «آنادیلی» در بعضی مدارس ابتدایی زنجان خبرساز شد. این کتاب که گویا با همکاری وزارت آموزش و پرورش زنجان نوشته شده نمونه‌ای آزمایشی برای اجرای طرحی بزرگ در سال‌های بعد بوده. اما در میان انبوه نظراتی که این واقعه را اقدامی عملی در راستای تحقق وعده‌های آقای روحانی می‌دانستند، […]

تدریس زبان مادری، تهدید یا فرصت؟ (قسمت دوم) Read More »

تدریس زبان مادری ، تهدید یا فرصت؟ (قسمت اول)

زبان مادری به نخستین زبانی که کودک فرامیگیرد و با آن تکلم می کند میگویند . همچنین زبان مادری زبان اندیشه هر انسانی است یعنی به هر چند زبان هم تسلط داشته باشد نهایتا به زبان مادری فکر میکند . همچنین طبق تحقیقات بهترین زبان برای آموزش هر فردی زبان مادری اوست ، بنابراین در

تدریس زبان مادری ، تهدید یا فرصت؟ (قسمت اول) Read More »

پیمایش به بالا