سیاست میدان تراژدی ها

سیاست میدان تراژدی‌ها علی جعفری فارغ التحصیلعلوم سیاسی روز و ساعت برگزاری : یکشنبه: 16:30– 17:45   سیاست، بیشترین تأثیر را بر زندگی انسان می‌گذارد؛ …

سیاست میدان تراژدی ها ادامه نوشته