ادبیات

انزوای منزوی

🔸 در يكم مهر ١٣٢٥ هجري قمری حسین منزوی در زنجان زاده شد. دوران تحصيل را تا پايان دبيرستان در زنجان گذراند و پس از اخذ ديپلم برای دامه تحصيل به دانشكده‌ی ادبيات دانشگاه تهران رفت. سپس اين رشته را رها کرد و به جامعه‌شناسی رو آورد وی در سال ١٣٥٨ با گذراندن واحد‌های باقی […]

انزوای منزوی Read More »

عدالت به زبان سهل ممتنع

(این مطلب با کمک از مجله علوم انسانی  اینترنتی حقیق نوشته شده است. ) هدف از انتشار این یادداشت‌ها نگاهی به برخی متون کهن فارسی و بررسی مفهوم عدالت در آنها است. می‌خواهیم بدانیم قدما چه تلقی ای از عدالت داشته‌اند؟ اختلافات طبقاتی در نزد ایشان ناشی از چه بوده است؟ راه حل ایشان در

عدالت به زبان سهل ممتنع Read More »

قسط اسلام در دادگاه داد فردوسی

همایون کاتوزیان کتابی دارد به نام “ایران جامعه کوتاه مدت “. در این کتاب چهار مقاله از کاتوزیان را جمع کرده‌اند و نشر داده‌اند. ایده اصلی سه مقاله اول این کتاب کوتاه مدت بودن جامعه ایران و تغییرات در آن است. در این کتاب ایشان اشاره می‌کند که پادشاهان در قرون گذشته -قبل از اسلام

قسط اسلام در دادگاه داد فردوسی Read More »

ملاحظاتی انتقادی بر کتاب زیباشناسی سخن پارسی جلد 1

جالب توجه ترین نکته در این کتاب نثر شیوا و تا حد امکان پارسی دکتر کزازی است که به خوبی از پس آن برآمده. در کتاب به چند بحث پرداخته شده است.ابتدا به زیباشناسی سخن و مقصود و مراد خود از این واژه.سپس نشان داده است که زیباشناسی سخن پارسی به سه علم ریزتر به

ملاحظاتی انتقادی بر کتاب زیباشناسی سخن پارسی جلد 1 Read More »

پیمایش به بالا