پوستر عصر دوم

عصر دوم

عصر علوم انسانی شماره 2 موضوع: “جامعه شناسی سیاسی آمریکای لاتین”(به بهانه درگذشت فیدل کاسترو؛ رهبر انقلاب کوبا)با حضور دکتر احمد سبحانی و سید داوود صالحی۱۴ آذر 13955 صوت کامل جلسه فیلم کامل جلسه

عصر دوم Read More »