آموزش Google Sheets

ثبت نام آموزش Google Sheets سید عطاالله خدیوی فعال حوزه ی IT روز و ساعت برگزاری : شنبه: 15:15-16:30 دوشنبه: 15:15-16:30   تو سال‌های اخیر با …

آموزش Google Sheets ادامه نوشته