آرمان نهفته در شعار «مرگ بر آمریکا» چیست؟

واژه‌ی آمریکا ما را به یاد چه چیز می‌اندازد؟ وقتی صحبت از آمریکا می‌شود، چه تصاویر و مفاهیمی به ذهنمان می‌رسد؟ احتمالا تصاویری که رسانه‌ها …

آرمان نهفته در شعار «مرگ بر آمریکا» چیست؟ ادامه نوشته