متن‌خوانی کتاب تأملی درباره ایران

متن‌خوانی کتاب تأملی درباره ایران

محسن کوقان پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی

روز و ساعت برگزاری :

شنبه: 13:30 – 14:45

 

هدف این کلاس مطالعه پیرامون مفهوم ایران است که اساسا مفهومی نظری محسوب می‌شود. با تأملی درباره‌ی ایران، وجوه متنوع ناحیه‌های اندیشیدن آن را در وحدت ناحیه‌های مستقل اما به‌هم‌پیوسته، توضیح می‌دهیم.

پیمایش به بالا