قصه و ژورنالیسم

قصه و ژورنالیسم

عرفان حاجی پروانه دانشجوی خبرنگاری

روز و ساعت برگزاری :

دوشنبه: 13:30-14:45

 

زندگی آدمی چنان آکنده از داستان و قصه است که ما دیگر حساسیت خود را نسبت به جاذبه‌ی عجیب و جادویی قصه، از دست داده‌ایم.

یک رمان را در دست بگیرید و به کاری که با شما می‌کند فکر کنید. رمان می‌تواند در لحظه شما را از مکان، زمان و همیت تهی کند و نوع دیگری از سه مورد فوق را در شما جای دهد. حال به‌جاست گفتن که ژورنالیسم (روزنامه‌نگاری) روایت وقایع به شکلی سرد، بدون پیش‌داوری و دارای بی‌طرفی ارزشی است. پس چطور بزرگ‌ترین رمان‌نویسان روزی خبرنگار بوده‌اند. همینگوی و گابریل گارسیا مارکز و هزاران هزار نویسنده دیگر، اصالت را به تخیل می‌دادند یا واقعیت؟ چه نسبتی میان قصه‌گویی و ژورنالیسم وجود دارد؟

پیمایش به بالا