فلسفه علم

فلسفه علم

هاتف خوردبین
فارغ التحصیل فلسفه

روز و ساعت برگزاری :

شنبه: 15:00– 16:15

 

در عصر جدید به علم ارج بسیار گذاشته می‌شود. نسبت “علمی” دادن به بعضی ادعاها، استدلالها و حتی محصولات تجاری، به صورتی انجام می‌شود که نوعی امتیاز یا نوع خاصی اعتماد از آن اراده می‌شود. اگر علم چنین ویژگیهایی دارد، آنها کدام‌اند؟ آیا معرفت (شناخت) علمی، معرفتی است اثبات شده؟ معیار تمیز دادن علم از غیرعلم چیست؟ علم شایسته‌ی چه میزان ارزش و اعتبار است؟

هدف از برگزاری این کلاس، بررسی و پرداختن به این پرسش‌ها است. “فلسفه‌ی علم” شاخه‌ای نسبتا جدید از فلسفه است که به چیستی علم می‌پردازد. در حالی که حجم قابل توجهی از محتوا و زمان در برنامه‌‌ی آموزشی مدارس صرف آموزش و یادگیری علوم مختلف می‌گردد، اما هیچ کلاس یا دوره‌ی آموزشی به صورت روشمند و تخصصی به بررسی ویژگی‌ها و چیستی شناخت علمی نمی‌پردازد و فقدان چنین محتوایی کاملا مشهود است.

best-philosophy-podcasts-main
پیمایش به بالا