عصر علوم انسانی

گفت و گوی دانش آموزان شرف الدین با اسلام شناس آلمانی جناب پروفسور گئورگ اشتاوت

امروز در دبیرستان شرف الدین میزبان پرفسور گئورگ اشتاوت بودیم.

او که پرورش یافته مکتب فرانکفورت و از شاگردان آدورنو است، به مطالعات اسلام‌شناسی روی آورده است و تجربه زندگی و مشاهده‌گری در برخی جوامع اسلامی مانند مصر داشته است و با همین هدف مشاهده‌گری سفرهایی به ایران کرده است. وی استادی است متواضع که دعوت صمیمانه مدرسه ما را پذیرفت و ساعت‌هایی را به گفت و گو با دانش‌آموزان علوم‌انسانی پرداخت؛ کاری که برخی از اساتید ایرانی بعضا از آن طفره می‌روند.

یکی از دل‌مشغولی‌های وی ارتباط میان گزاره‌هایی است از اسلام در کتاب‌های مرجع، و اسلام بعنوان آنچه در زندگی مسلمانان جاری است، و اسلام بعنوان آنچه در ذهنیت و آثار مستشرقین ظهور یافته است. به همین دلیل است که هم به مطالعه و تصحیح برخی آثار کلاسیک اسلامی پرداخته است، و هم تجربه زیسته در برخی جوامع اسلامی دارد و هم نگاهی انتقادی به آثار مستشرقین.

اگرچه صحبت‌ها و ارجاعاتی که به برخی از آثار و شخصیت‌های اسلامی می‌داد، بیانگر این نکته بود که تفاوت‌های اساسی میان آنچه ما از اسلام می‌دانیم و می‌فهمیم با آنچه مستشرقین حتی با سعی و تلاش فراوان از اسلام دستگیرشان می‌شود هست.

در پایان مراسم نیز بعنوان تشکر و به رسم یادبود هدیه‌ای به ایشان تقدیم شد.

🗓 چهارشنبه 3 آذر
⏰ ساعت 15

 

پیمایش به بالا