عصر ششم

عصر علوم انسانی شماره 6

موضوع:”بازخوانی آرای موافقین و مخالفین معلم انقلاب”
دکتر_شریعتی

با حضور دکتر عباس سلیمی نمین
دوشنبه ۲۹ خرداد
ساعت ۱۵

صوت کامل جلسه

فیلم کامل جلسه

گزارش ششمین عصر علوم انسانی با موضوع بازخوانی آرای موافقین و مخالفین دکتر شریعتی

🔶 به مناسبت چهلمین سال درگذشت دکتر علی شریعتی دبیرستان علوم انسانی شرف الدین میزبان دکتر عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران بود تا آرای موافقین و مخالفین معلم انقلاب دکتر شریعتی را بررسی کند.

🔶 دکتر عباس سلیمی نمین در نشست ششم عصر علوم انسانی که با موضوع بررسی آرای موافقین و مخالفین معلم انقلاب برگزار شد با اشاره به این نکته که برای شناخت شخصیت‌ها باید به زمانه آن‌ها توجه کرد ، زمانه دکتر شریعتی را زمانه‌ای دانست که علیرغم حضور دین در حوزه‌ی مسائل شخصی و فردی، حضور دین در مسائل اجتماعی ناچیز بوده و برداشت‌های متحجرانه از دین رواج داشته است.

🔶 ایشان نگاه جدید دکتر شریعتی به دین و اهل بیت (ع) را که در کتاب‌هایی مثل “فاطمه فاطمه است” و “پدرمادر ما متهمیم” نمایان است در تضاد کامل با نگاه‌های متحجرانه به دین و اهل بیت(ع) دانست اما این نکته هم افزود که دکتر شریعتی مواقعی در مقابله با متحجرین دچار افراط شده است.

🔶 مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران با اشاره به تلاش دکتر شریعتی برای پالایش و تبیین دین آن هم بصورت یک ایدئولوژی، دکتر شریعتی را جامعه شناسی با جهت گیری کاملا ضد سرمایه‌داری توصیف کرد که چون جامعه ایرانی را به خوبی می‌شناخت توانست تاثیر بسزایی بر جامعه بگزارد.

🔶 دکتر عباس سلیمی نمین با اشاره به مارکسیست ها و متحجرین به عنوان مخالفین عمده اندیشه دکتر شریعتی در پیش از انقلاب و غربگرایان، انقلابی‌های استحاله شده و تفکرات تاثیر پذیرفته از متحجرین به عنوان مخالفان کنونی دکتر شریعتی،طرح مسئله امت و امامت را دلیل حملات و انتقادات غربگرایان و انقلابی های استحاله شده دانست.

🔶 ایشان هم چنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا شریعتی اپوزوسیون انقلاب اسلامی است ضمن مخالفت با این گزاره،علت به وجود آمدن این شکل گزاره ها را دوری بدنه کارشناسی و مردمی انقلاب از شریعتی و دیگر بزرگان انقلاب و همچنین مصادره به مطلوب شخصیت ایشان توسط جریان های خاص عنوان کرد و از جلسات و کنفرانس هایی که به نام شریعتی برگزار می شود ولی مبانی فکری شریعتی نفی می کنند انتقاد کرد.

🔶 دکتر عباس سلیمی نمین با اشاره به برخی آثار دکتر شریعتی در حوزه دین و اسلام شناسی، شریعتی را جامعه شناس و نه یک اسلام شناس دانست که به حوزه مسایل دین ورود کرده است و اگر جامعه بخواهد دیانت خود را از شریعتی بگیرد اشتباه کرده است.

🔶 ایشان ضمن تشویق به مطالعه برخی آثار ارزشمند دکتر شریعتی، تنبلی و منتظر نهاد های رسمی شدن را از آفات حوزه فکر و اندیشه در جامعه کنونی دانست که نتیجه آن عدم تحلیل و دریافت نکات مثبت اندیشه بزرگانی همچون دکتر شریعتی می شود.

🔶 در پایان این نشست که در نوع خود از معدود بزرگداشت‌های دانش‌آموزی برای مقام و اندیشه‌ی دکتر شریعتی است دانش آموزان سوالات خود را در باب مسائل مختلف زندگی و اندیشه دکتر شریعتی بیان کردند.

گزارش از محمدصادق امانی

پیمایش به بالا