دریافت بلیط شرکت سینما تابستانه

با تکمیل فرم زیر، شناسه بلیط برای شما ارسال میشود

اطلاعات دانش آموز

تاریخ تولد*
پایه تحصیلی که آن را گذرانده اید
رشته تحصیلی که میخواهم در آن ثبت نام کنم:*
(غیر دولتی/نمونه دولتی/تیزهوشان و...)
Accepted file types: pdf, jpg, jpeg, png, gif, tif, bmp, jfif, pjpeg, Max. file size: 3 MB.
(در صورتی که در دسترس است)
(در صورتی که موجود است)

اطلاعات اولیا

معمولا کدامیک از والدین روند ثبت نام را پیگیری میکنند*
لطفا با انتخاب گزینه مناسب مشخص نمایید در صورت لزوم و برای پیگیری روند ثبت نام از مدرسه با کدام یک از والدین تماس گرفته شود.
پیمایش به بالا