سکسوالیته و سیاست

غواصی در تناسب سکس و توسعه‌ی ایرانی

یاسر عرب

(نویسنده و مستندساز)

۶ جلسه (۷۲۰ دقیقه)، ۳۰۰,۰۰۰ تومان
دوشنبه‌ها، ۱۶ تا ۱۸ (شروع از ۲۲ خرداد)
ظرفیت محدود است…
حضوری، آنلاین، آفلاین
ورود عموم آزاد
محل برگزاری، دبیرستان شرف‌الدین
خ انقلاب، خ فخررازی، تقاطع ژاندارمری

پیمایش به بالا