زیبایی شناسی و سیاست

تاملی بر مجموعه مقالات برشت، لوکاچ، بنیامین، آدرونو و کتاب سیاست زیبایی شناختی ژاک رانسیر

امین حامی‌خواه

(استاد اسبق دانشگاه، پژوهشگر فلسفه هنر و منتقد سینما)

۸ جلسه‌ (۹۶۰ دقیقه)، ۸۰۰,۰۰۰ تومان
یکشنبه‌ها ساعت ۱۸ تا ۲۰ (شروع از ۲۱ خرداد)
ظرفیت محدود است…
حضوری، آنلاین، آفلاین
ورود عموم آزاد
محل برگزاری، دبیرستان شرف‌الدین
خ انقلاب، خ فخررازی، تقاطع ژاندارمری

پیمایش به بالا