درآمدی بر کتاب مقدس

درآمدی بر کتاب مقدس

محمد امین محبعلی کارشناس ارشد ادیان و عرفان

روز و ساعت برگزاری :

دوشنبه: 10:00 – 1۱:۱5

 

نزدیک به دو میلیارد نفر از مردم دنیا خود را مسیحی می‌دادند. بسیاری از اتفاقات مهم دنیای مدرن از جامعه‌ مسیحی آغاز شده‌است. با وجود گزارش‌هایی که فاصله‌گرفتن بیشتر انسان‌ها از سنت‌های دینی را تایید می‌کنند هنوز وقتی رییس جمهور قصد سخنرانی مهمی دارد در مقابل کلیسا و کتاب مقدس به درست صحبت می‌‌کند. یکی از مهمترین ارکان این ایمان مسیحی کتاب مقدس است.

ما در این کلاس می‌خواهیم به صورت اجمالی با کتاب مقدس آشنا شویم. تفاوت‌هایش را در نگاه یهودیان، مسیحیان و مسلمانان بشناسیم و در مورد کلیت آن  اطلاعاتی کسب کنیم. همچنین با ساختار کتاب مقدس آشنا خواهیم شد. بخش‌هایی از آن را خواهیم خواند و با شواهد تاریخی به نقد  آن خواهیم پرداخت.

هر چقدر شناخت ما از کتاب مقدس و سنت مسیحی بیشتر باشد، سنت‌های علمی و فلسفی غربی را بهتر می‌توانیم بشناسیم.

6a82963737fbe765903cf182f5cf4e11
پیمایش به بالا