خوددرگیری

خوددرگیری

محمدعلی اصغری
دانشجوی روانشناسی

روز و ساعت برگزاری :

چهارشنبه: 15:00 – 16:۱5

 

برای تعریف روان‌شناسی از عبارت “شناخت ذهن و کارکردهای آن” استفاده می‌کنیم اما روانشناسی در طول تاریخ مدام درحال تغییر بوده! در این کلاس هدف ما شناخت سیر رشد و تغییر علم روان‌شناسی هستش. تا بشناسیم که رویکردهایی که مدام اسمشون رو می‌شنویم دقیقا حرفشون چیه و چگونه به شناخت انسان می‌پردازن.

پیمایش به بالا