حلقه‌ی مطالعه افلاطون

حلقه‌ی مطالعه افلاطون

سینا رضایی دانشجوی حقوق

روز و ساعت برگزاری :

دوشنبه: 10 – 11:15

 

در این ضیافت بنا داریم نقطه‌ی آغاز اندیشیدن انسان را پیدا کنیم. در نگاه ابتدایی شاید به نظر آید که بتوان آغاز را پیدا کرد. در کدام نقطه از تاریخ انسان علم را یافته است؟

آیا آغاز علم صرفا نقطه‌ای تمام شده در دیروز است یا ما در امروز و فردایمان همواره آغاز را تجربه می‌کنیم؟ در این ضیافت با فلسفه به استقبال آغاز می‌رویم. فلسفه علمی انسانی است و با شناخت انسان از خود آغاز می‌کند. انسان باید بداند که انسان است. موجودی محدود و محکوم به مرگ محتوم. انسان خدا نیست بلکه بودی است نابوده. نابود به بود نادان است. آغاز علم نادانی است. فیلسوف در هر لحظه نادانی را به خود یادآوری می‌کند، پس هر لحظه وی با آغاز سروکار دارد.

با دانش‌آموزان متن‌های زیر از افلاطون در حلقه قرائت و تفسیر خواهند کرد. با هر رساله یک موضوع دارد و در حلقه بحث خواهد شد که چطور می‌توان آن را شناخت.

آپولوژی، گرگیاس، سوفیست، مرد سیاسی، منون، جمهور

هدف اصلی این حلقه متن‌خوانی و تفسیر متون اصیل فلسفی با دانش‌آموزان است. فرم این جلسه بسیار اهمیت تر از محتوا است در واقع صرف موقعیت نشستن دانش‌آموزان و تشکیل دادن حلقه برای درک موقعیت ضروری است. در حلقه‌ی ضیافت کسی بالاتر از دیگر ننشسته است. همه در موقعیتی برابر در مسیر علم کشف‌های خود را در میان می‌گذارند.

پیمایش به بالا