جلسه دوم؛ مصاحبه تخصصی با اولیا و دانش آموز

اولیای گرامی، خواهشمند است با استفاده از جدول زیر، زمان مناسب برای حضور در جلسه دوم مصاحبه ثبت نام را تعیین نمایید:

بارگذاری...
پیمایش به بالا