ثبت نام کلاسهای تابستان

دانش آموز گرامی محدودیتی در انتخاب کلاسها وجود ندارد ولی برای دانش آموزان شرف الدین شرکت در حداقل ۵ کلاس الزامی می باشد

پیمایش به بالا