اعلام حضور در مراسم افطاری

برای تدارک هرچه بهتر سفره افطار و در صورت تمایل به حضور لطفا فرم ذیل را تکمیل نمایید:

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

پیمایش به بالا