آزمون (چالش) ثبت نام در شرف الدین

درباره چالش و محورهای ثبت نام در شرف الدین

دانش‌آموز در این مرحله از فرآیند ورود به دبیرستان شرف الدین، در مواجهٔ با چهار چالش از چهار حوزه مختلف علوم انسانی قرار می‌گیرد. موقعیت‌هایی طراحی شده است که نیاز به انتخاب دارد و انتخاب هر یک از دوگانه‌های موجود در این موقعیت ها، مستلزم استدلال و پاسخ منطقی است. دانش آموز می‌تواند در این مرحله با بکارکیری خلاقیت، هوش، آشنایی ابتدایی خود با حوزه‌های مختلف علوم انسانی و تفکر انتقادی با چالش های فوق مواجه شود و با درک و تلقی خاص خود به مفاهیم و پدیده‌هایی از قبیل انسان، جهان، اخلاق، جامعه، حقوق فردی، تمایلات ذهنی و جسمی و… پاسخی برای چالش‌های فوق ارائه دهد.هدف از این مرحله آشنایی مدرسه با چگونگی درک و تلقی دانش‌آموز درباره چند حوزه اصلی علوم انسانی از قبیل حقوق، فلسفه، جامعه‌شناسی و روانشناسی است و دانش‌آموز با شرکت در این چالش، موقعیت‌های مختلف تلاقی دنیای ذهنی (مفاهیم و اندیشه‌ها) با دنیای واقعی (مسائل و مشکلات) را تجربه می‌کند.برای شرکت در این چالش نیازی به مرور درس‌های سال‌های گذشته و محفوظات درسی نیست، اما طبیعی است که میزان علاقه و توجه او به پدیده‌های مربوط به علوم انسانی در جهان پیرامون زندگی فرد و همین‌طور عمیق‌تر بودن تفکر انتزاعی و توجه و حضور اجتماعی، کمک شایانی به مواجهه دقیق‌تر با این چالش‌ها می‌کند. مناسب است برای برقراری ارتباط با موقعیت‌های مختلف در چالش‌های پیش‌رو، زمان مناسب و ایده‌آل دانش‌آموز برای شرکت در یک فرآیند فکری انتخاب شود و همچنین دانش‌آموز با دقت، حوصله و تفکر، چالش‌ها را انتخاب و به آن‌ها ورود کند.

پیمایش به بالا