آرشیو برچسب ها : عدالت آموزشی

🔸 اواسط تابستان ۹۳ بود. کمی خوش‌حال از اینکه وارد دبیرستان شده‌ام! آن‌هم نه یک دبیرستان عادی! دبیرستانی که مدعی پرافتخارترین دبیرستان آسیا بود. دبیرستانی که در سر درش نوشته بود: «تو با همه فرق داری!» اواخر تابستان پدرم برای تکمیل مراحل ثبت نام به مدرسه رفت. یادم است وقتی برگشت فقط یک بخش از […]

🔸پارسال در دیدار نخبگان با رهبر انقلاب یکی از مسئولین موقع سخنرانی از یکی از نخبگان نقل می‌کرد که آمده به او گفته است که ما مثل الکلیم، اگر نگه‌مان ندارید می‌پریم! 🔸همان موقع در همان جلسه با خودم فکر می‌کردم که یک نفر که در یک رقابت برنده شده است، با آن همه تسهیلاتى […]